First Love Yourself!

De Mens, de Medewerker(s) het belangrijkste kapitaal van de organisatie

Wie ooit heeft gewerkt in een organisatie waar de mens centraal staat, zal zien waar de kracht van deze mensen ligt. Wie ooit heeft gewerkt met een organisatie waar de mens centraal staat, ervaart de immense kracht van deze mensen en zal met recht zeggen dat dit zijn of haar mensen zijn. Want de mens die werkelijk op waarde wordt geschat, is de mens die zichzelf waardeert. Want de mens die gewaardeerd wordt, toont en deelt dat wat hem of haar van waarde maakt.

Potentiële ⁄ natuurlijke kwaliteiten en aanleg

Elk mens, maar ook elk dier en al wat leeft heeft potentie om zichzelf te laten zien. De potentie van de mens en het onderscheid van al wat naast hem of haar leeft naar boven halen is dat wat start vanaf het moment waarop de mens weet wie hij of zij is. Want de mens die weet wie hij of zij is, benut de kracht die hij of zij heeft. De mens die van zichzelf weet wie hij of zij is, zal alles wat hem of haar van nature is meegeven inzetten om zijn of haar kwaliteiten en daar waar aanleg voor is verder te ontwikkelen. Te ontwikkelen en vaardig te maken, ten behoeve van alles wat hem of haar aangelegen is. Want aanleg is dat wat hem of haar aan het hart gaat, aanleg is dat wat de passie die in de mens is actief maakt.

Ontwikkeling

Elk mens, maar ook elk dier en al wat leeft is in staat zich te ontwikkelen. De mens die zich ontwikkelt, de mens die zich op enig moment los maakt van de ander, zal er alles aan doen om zijn of haar kracht om te zetten in dat wat hem of haar van waarde maakt. De mens die zich ontwikkelt zal zich door van waarde te willen zijn inzetten voor alles waar hij of zij zich betrokken bij voelt. En betrokkenheid ontstaat wanneer iemand zijn of haar eigenheid mag laten zien. Betrokkenheid ontstaat wanneer er op gelijkwaardige wijze naar de ander gekeken wordt. Want wie betrokken is zal in ieder ander die naast hem of haar leeft een aanvulling zien. Dat wat nodig is om werkelijke ontwikkeling weer waardevol te laten zijn, omdat ontwikkeling iets is wat ons allen aangaat. Ontwikkeling is de vorm van vaardigheid die juist is zonder competitief te zijn of wezen. Het is in wezen de kracht van het gezamenlijk ontwikkelen, dat wat de werkelijke waarde in het hier en nu vertegenwoordigt.

Competenties

Door de jaren heen zijn Competenties en Competities met elkaar verweven. Het ‘Goed Beter Best Principe’, heeft de overhand gekregen. Daardoor zijn de werkelijk waarde van de Competentie, de vaardigheid, dat wat iemand geschikt voor een bepaalde functie maakt, volkomen verloren gegaan. De kracht van ‘de mens an sich’ weer herkennen door de mens de mogelijkheid te geven zich in zijn of haar eigen kracht te ontwikkelen, is dat wat werkelijk van belang is. Want an sich is niets meer of minder dan op zich, de mens die zichzelf kan en mag ontdekken, is de mens die zijn of haar oerkracht, dat wat hem of haar uniek maakt, waardevol maakt, weer volledig ten uitvoer brengt.

Positieve benadering

Ja, daar start de zin mee. Omdat het in de wereld veel vaker gaat om de tegenwerpingen en wat iemand ergens van denkt, vindt of weet, is de positieve benadering in veel gevallen ver te zoeken. Waardoor dit ontstaan is maakt in wezen weinig uit. Dat ieder mens gebaat is bij de positieve benadering, is dat wat op dit moment, hier en nu van waarde is. Dat ieder mens veel meer zal kunnen doen en ook zal geven wanneer hij of zij op positieve wijze wordt gestimuleerd, is dat wat werkelijk van waarde mag zijn. De waarde die in veel gevallen meer inhoud heeft dan alleen de economische waarde. Want wie alleen voor de economische groei gaat, de mensen en bedrijven die zich volledig en alleen op de economische groei richten, die zullen de waarde van hun bankrekening zien stijgen maar dat wat hen van waarde maakt pas gaan ontdekken wanneer zij dat doen wat werkelijk van waarde is. De positieve benadering heeft alles in zich om al wat leeft en van waarde is te laten groeien.

Inspelen op veranderingen

Door te willen groeien, door open te staan voor al wat op positieve wijze in de markt ligt, zal alles wat leeft en groeikracht heeft zich laten zien. Want de mens en iedereen die en alles wat vooruit wil, speelt in op dat wat nu van kracht is. De mens en iedereen die en alles wat vooruit wil, speelt met de gedachte en dat wat nodig is om van waarde te zijn in een wereld die openstaat om ontdekt te worden. Verandering heeft in wezen niet direct te maken met het veranderen, dan wel met het anders willen zijn dan de ander, waardoor de uniciteit van elk mens, maar ook zeker elk bedrijf weer van waarde wordt. De waarde die in veel gevallen van toegevoegde waarde zal zijn en blijken wanneer iedereen de kans krijgt om zijn of haar eigen plekje, het inspelen op de situatie weer veilig te stellen. We mogen groeien, wanneer we de verandering op positieve wijze leiden.

Talentmanagement

Een mooie benaming voor het herkennen en erkennen van de kracht die in elk en ieder mens is. De benaming die er voor zorgt dat elk mens en ja met name ook ieder mens die zich inzet voor dat wat hij of zij doet volledig tot uiting komt. Elk en ieder, omdat elk in wezen voortkomt uit elkaar en ieder dat is wat de mens onderscheidt van de ander. Ieder komt voort uit iemand, dat wat de mens als individu is. Wanneer je als mens de capaciteiten bezit om het verschil tussen elk en ieder zichtbaar te maken, dan zal dat wat werkelijk talentvol is, de mens die werkelijk talentvol is en op zijn of haar plaats is weer zichtbaar zijn. Alleen de buitenstaander, de observator, de persoon die zonder oordeel is, zal hier op de juiste wijze op inspelen. Op deze wijze zal het talent werkelijk weer van waarde kunnen zijn.

Bewust en onbewust

Kom ik tijdens een training, workshop of individuele coachingsessie graag op terug. Voor nu verwijs ik je naar mijn boek Leven Leren Herinneren Weten. Zie onder de boekenwinkel op deze site.

Empowerment

Dat wat nodig is om de wereld, de samenleving en iedereen die en alles wat daarin leeft van meerwaarde te laten zijn. Heel veel mensen denken dat de kracht ligt in het sturen van de mensen. Heel veel mensen denken dat de kracht ligt in het aansturen van de mensen die de ander onder controle houden. Zij begrijpen niet dat dit juist leidt tot het tegenovergestelde het de ander beperken in. De werkelijke kracht zit met name in het samenspel, dat wat nodig is om iets te laten functioneren. Ieder mens weer de eigen waardigheid en vaardigheden te leren herkennen en deze ook erkennen is waar de kracht nu in ligt. Want alleen de mens die van zichzelf houdt is in staat om het goede in de ander te zien. Sterker nog het beste in zichzelf en de ander naar boven te halen.

Voor wie?

Bedrijven maar ook particulieren kunnen deelnemen aan deze training ⁄ workshop en of coachingsessie, mits zij transparant zijn. Ik gebruik alleen de gratis virusscan en vertrouw erop dat zij daar akkoord mee gaan. Het delen van bijzonderheden kan en mag natuurlijk in persoon. Hou de site in de gaten voor de startdata of maak een afspraak.
Agenda’s

Agenda 2014
Agenda 2013
Agenda 2012


Algemene voorwaarden en nazorg

Algemene voorwaarden
Nazorgprocedure
Nazorgreglement

© 2022